Brand
Placeholder image

ESTRUCTURA


VICTÒRIA CARBONELL MARTÍNEZ Col·legiada 898

Llicenciada en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1979). És experta en planificació territorial i en estudis europeus. Funcionària de carrera de la Generalitat de Catalunya, des de l’any 1989, actualment és tècnica de Planificació i Estudis Territorials delDepartament de Territori i Sostenibilitat.

Va participar en l’elaboració dels plans territorials parcials al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Amb anterioritat va treballar al Gabinet tècnic del Departament d’Indústria i Energia, i al Centre de Projecció de l’Eixample del Districte de l’Eixample – Ajuntament de Barcelona. Ha estudis d’anàlisi territorial pel Centre de Planificació i Estudis (CEP) i pel Departament d’Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona.


Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informació@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016