Brand
Placeholder image

ESTRUCTURA


MARIA BONET ESTEVE Col·legiada 1169

Llicenciada en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2004). Màster en management of european metropolitan regions per l’Erasmus University de Rotterdam i postgrau en SIG i gestió de la ciutat a la Universitat Politècnica de Catalunya. Treballa, en col•laboració amb el despatx de GMG Plans i projectes, com a tècnica en planificació urbanística i anàlisi territorial, social, demogràfic i d’habitatge, realitzant estudis de plans directors urbanístics, memòries socials de planejament, plans locals d’habitatge, plans d’equipaments, programes d’intervenció integral de barris, plans de mobilitat, entre d’altres.

Ha treballat en una cooperativa d’habitatges, al gabinet tècnic del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i ha realitzat pràctiques professionals a la Diputació de Barcelona. Ha col•laborat en la distribució de la llista territori i ha publicat diversos articles a l’AnuariTerritorial de Catalunya.


Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informació@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016