Brand
Placeholder image

ESTRUCTURA


JORDI FORCADELL CORTS Soci 552

Llicenciat en Geografia per la Universitat Rovira i Virgili (2001). Postgrau en Aplicacions territorials dels sistemes d’informació geogràfica (UPC, 2002) i Màster en Gestió ambiental a la Unió Europea (Lancaster University, Regne Unit, 2003).

Experiència laboral com a inspector de medi ambient a ECA (Entitat Col•laboradora de l’Administració) del 2004 al 2007. Posteriorment ha treballat com a tècnic de medi ambient a CCOO de Catalunya, assessorant a l’organització en legislació i bones pràctiques ambientals i representant-la en diversos organismes consultius en matèria ambiental de l’Administració catalana (fins el 2012).


Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informació@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016